Avís legal

Que el domini WWW.MLAUTOMOBILS.COM a partir d’ara lloc web està registrat a nom de ML Automòbils. amb domicili social Av. Sant Antoni 44, local 1, AD400 La Massana, Andorra, o mitjançant correu electrònic a info@mlautomobils.com; societat inscrita al Registre de Societats d’Andorra, proveïda de nombre de comerç 925.020-F.

CONDICIONS D’ÚS

I.- USUARIS / ES

L’accés ai / o ús de la pàgina web WWW.MLAUTOMOBILS.COM, atribueix a qui ho realitza la condició d’usuari / a, acceptant, des d’aquest mateix moment, plenament i sense cap reserva, aquestes condicions generals, així com les condicions particulars que, si escau, complementin, modifiquin o substitueixin les condicions generals en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

II.- ÚS DEL LLOC WEB, ELS SEUS SERVEIS I CONTINGUTS

El / la usuari / a es compromet a utilitzar el lloc web i els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic.

Així mateix, queda prohibit, l’ús de l’Web amb finalitats il·lícites o lesius contra EL TITULAR o qualsevol / a tercer / a, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web.

Respecte dels continguts (informacions, textos, gràfics, arxius de so i / o imatge, fotografies, dissenys, etc.), es prohibeix:

La seva reproducció, distribució o modificació, llevat que es compti amb l’autorització dels seus legítims / es titulars o resulti legalment permès.
Qualsevol vulneració dels drets de l’TITULAR o dels seus legítims / es titulars sobre els mateixos.
La seva utilització per a tot tipus de fins comercials o publicitaris, diferents dels estrictament permesos.
Qualsevol intent d’obtenir els continguts de el lloc web per qualsevol mitjà diferent dels que es posin a disposició dels / les usuaris / es així com dels que habitualment s’emprin a la xarxa, sempre que no causin cap perjudici a la pàgina web.

DURADA

La durada de la prestació de servei de el lloc web i dels serveis és de caràcter indefinit. Sense perjudici de l’anterior, EL TITULAR es reserva el dret a interrompre, suspendre o acabar la prestació de servei de la web o de qualsevol dels serveis que l’integren, en els mateixos termes que es recullen en la condició tercera.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals es regiran per la legislació andorrana. ML AUTOMÒBILS. i l’usuari / a, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de domicili de l’usuari per a les qüestions que puguin sorgir o accions derivades de la prestació de servei de l’Web i dels seus serveis i continguts i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que aquí s’estableix.

En el cas que l’Usuari / a tingui el seu domicili fora d’Andorra, ML Automòbils i l’Usuari / a, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la Batllia, av . de Tarragona, 58-62, AD500 Andorra la Vella, Andorra.