Política de Privacitat

1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

Si tu, o una persona autoritzada, ens has facilitat les dades, per això en ML Automòbils som responsables de l’tractament dels mateixos. Aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents sobre protecció de dades personals.

És possible que hi hagi altres responsables en els tractaments que realitzem, en aquest cas sempre informarem de qui és el / la responsable de l’tractament dels mateixos, així com de les seves dades d’identificació. En ML Autmoòbils ens comprometem a el compliment de l’obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los. Per això adoptem les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat d’acord amb que estableix el Reglament.

2. ON INFORMEM?

ML Automòbils a través de la pàgina web WWW.MLAUTOMOBILS.COM a l’apartat corresponent a la política de privacitat. Més informació a “Avís Legal”.

3. QUÈ DADES PERSONALS TRACTEM?

Les dades personals que tractem són:

Aquells que tu decideixis facilitar voluntàriament
Les dades derivades de les comunicacions que mantinguis amb nosaltres.
La informació corresponent a la teva pròpia navegació en el cas de serveis en línia, (adreça IP o informació derivada de cookies o dispositius similars (pots veure la nostra Política de Cookies al web).
Aquella informació que es trobi disponible en fonts accessibles a el públic, a la qual legítimament puguem accedir.
Les dades que es deriven de la relació contractual o precontractual que mantinguis amb nosaltres, inclosa la teva imatge, informant-te sempre en aquest cas de la possibilitat de captar la teva imatge.
Els que terceres persones ens proporcionin sobre tu, existint una base legítima per a això o havent obtingut el teu consentiment per a això.
Les dades de tercers que tu ens facilitis, previ el consentiment de l’tercer en qüestió.

4. COM TRACTEM LES DADES?

En ML Automobils. tractem les teves dades personals sempre en estricte compliment de la legislació vigent. A més, us informem que comptem amb les mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir un nivell òptim de seguretat, garantint amb això que només accediran aquelles persones que tinguin autorització, que els mantindrem íntegres, evitant qualsevol pèrdua intencionada o accidental i que hem reforçat els sistemes i serveis de tractament de dades.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que realitzem de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, emmagatzematge, modificació, transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

5. Quina és la LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT?

La base de la legitimació de l’tractament de Dades Personals serà la que resulti de la relació contractual o precontractual, la laboral o qualsevol altra que es requereixi per al tractament de dades, com ara el consentiment exprés.

6. COM GESTIONEM LES COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES?

En el cas de rebre comunicacions per aquests mitjans (correus electrònics, missatges de resposta automatitzada de formularis, i altres sistemes de comunicació) t’informem que els missatges es dirigeixen exclusivament al seu destinatari i pot contenir informació privilegiada o confidencial. Si no ets el destinatari indicat, queda notificat que la utilització, divulgació i / o còpia sense autorització està prohibida en virtut de la legislació vigent. De conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i la Directiva 2002/58 / CE et comuniquem que en el cas que no vulguis rebre comunicacions i informacions d’índole comercial mitjançant aquest sistema de comunicació electrònica, que ens ho feu per aquesta mateixa via indicant en l’assumpte «bAIXA COMUNICACIONS COMERCIALS» perquè les teves dades personals siguin donats de baixa de la nostra base de dades. La teva sol·licitud serà accionada en un termini de 10 dies des de la tramesa. En el cas que no rebem contestació expressa per part teva, entendrem que acceptes i autoritzes que la nostra entitat segueixi realitzant les referides comunicacions.

7. QUANT TEMPS CONSERVEM TEVES DADES?

Les dades personals relatives a persones físiques que a la web ML Autmòbils recopilem per qualsevol mitjà, es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió. Així mateix, s’han de conservar mentre es mantingui la relació que va originar el tractament de les dades, respectant en qualsevol cas els terminis legals de conservació. Conclòs aquest període, les dades personals seran eliminats de tots els sistemes de ML Automòbils.

8. TEVES DADES SERAN COMUNICATS A TERCERS?

No hi haurà cessió, transmissió o transferència de dades personals, llevat de les ja informades, que no sigui per una obligació legal. Si per requeriment de l’Administració Pública o les institucions autonòmiques en l’àmbit de les funcions que la llei els atribueixi expressament, se’ns sol·liciten les dades, aquests seran transmesos.

D’existir una cessió, transmissió o transferència de dades personals fora dels casos anteriorment previstos, seràs prèviament informat perquè ens prestis el teu consentiment si escau.

Però per poder organitzar-nos correctament, tenir bones operatives i procediments que garanteixin una bona gestió en ML Automòbils, pot ser necessari l’haver de contractar els serveis d’assessors, professionals, o altres empreses de serveis per a tractar dades sota les nostres indicacions.

Aquest tractament per compte de tercers està regulada en un contracte que consta per escrit o alguna altra forma que permeti acreditar la seva celebració i contingut, especificant expressament que l’encarregat de l’tractament tractarà les dades conforme a les nostres instruccions de i no les aplicarà o utilitzarà amb finalitat diferent a el que figuri en el contracte, ni les comunicarà, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones.

9. QUINES SÓN ELS TEUS DRETS?

La normativa de protecció de dades li confereix els següents drets:

Dret a revocar qualsevol consentiment prestat prèviament.
Dret d’accés: Conèixer quin tipus de dades s’estan tractant i les característiques de l’tractament que es porta a terme.
Dret de rectificació: Poder sol·licitar la modificació de les dades que siguin inexactes o no veraces
Dret de portabilitat: Poder obtenir una còpia en format interoperable de les dades que estiguin sent tractats.
Dret de cancel·lació: Sol·licitar el cessament de l’tractament de les dades i la seva supressió quan ja no sigui necessària la seva conservació.

Així mateix, volem informar-te que pots retirar el consentiment prestat sense que això afecti la licitud de l’tractament ja realitzat, enviant la teva sol·licitud a la mateixa adreça indicada en el paràgraf anterior. En aquest cas, hauràs acompanyar la teva sol·licitud, còpia del teu DNI o document acreditatiu de la teva identitat.

Si vols més informació respecte a el tractament de les teves dades, rectificar aquells que siguin inexactes, oposar-se i / o limitar algun tractament que consideres que no és necessari, o sol·licitar la cancel·lació de l’tractament quan les dades ja no siguin necessaris, pots dirigir per escrit a ML Automòbils mitjançant correu electrònic a info@mlautomobils.com, empresa ubicada al c / Sant Antoni 44, local 1, La Massana, Andorra, CP: AD400.

Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatius.

L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. Això no obstant, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En aquest cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de la persona interessada. Recordar-te, a més, que si consideres infringits els teus drets Protecció de dades, tens dret a presentar una reclamació davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades, Carrer Dr. Vilanova núm. 15, AD500 Andorra la Vella, Principat d’Andorra.